LIDÉ VE SBORU

Farář Farního sboru ČCE Plzeň – západ 

Ondřej Pellar

mail: o.pellar@gmail.com

mobil: 604 893 248


 

 

STARŠOVSTVO 

farář FS ČCE Plzeň – západ

Ondřej Pellar

mail: o.pellar@gmail.com

mobil: 604 893 248


Kurátor FS ČCE Plzeň – západ, předseda staršovstva                    

PhDr. Jiří Stočes Ph.D.

mail: ji100ces@seznam.cz

mobil: 732 888 121


Náměstkyně kurátora FS ČCE Plzeň – západ

Mgr. Marcela Petričková

mail: mapetri@seznam.cz

mobil: 606 780 209


Výpomocný kazatel FS ČCE Plzeň – západ, člen hospodářské komise

Mgr. Jiří Tomášek

 

 

 

 


Výpomocný kazatel FS ČCE Plzeň – západ a správce kazatelské stanice v Tlučné

mail: kantor.ji@seznam.cz

mobil: 737 883 085

 


Pokladník FS ČCE Plzeň – západ, zapisovatel

Mgr. Petr Tichý

 

 

 

 


Člen staršovstva FS ČCE Plzeň – západ 

Ing. Luděk Elis, Ph.D.