LIDÉ VE SBORU

FS ČCE v Plzni – západní sbor

Farář Ondřej Pellar

mail: o.pellar@gmail.com

mobil: 604 893 248


 

ČLENOVÉ STARŠOVSTVA 

farář Ondřej Pellar


 

FS ČCE v Plzni – západní sbor

Kurátor, předseda staršovstva                    

PhDr. Jiří Stočes Ph.D.

mail: ji100ces@seznam.cz

mobil: 732 888 121


FS ČCE v Plzni – západní sbor

Náměstkyně kurátora

Mgr. Marcela Petričková

mail: mapetri@seznam.cz

mobil: 606 780 209


FS ČCE v Plzni – západní sbor

Výpomocný kazatel, člen hospodářské komise

Mgr. Jiří Tomášek

 

 

 

 


FS ČCE v Plzni – západní sbor

Výpomocný kazatel a správce kazatelské stanice  Nýřany

Jiří Kantor

mail: kantor.ji@seznam.cz

mobil: 737 883 085

 


FS ČCE v Plzni – západní sbor

Pokladník, zapisovatel

Mgr. Petr Tichý

 

 

 

 


FS ČCE v Plzni – západní sbor 

Ing. Luděk Elis, Ph.D.