Bohoslužby

Každou lichou neděli od 9.30 hodin v kapli sv. Petra v Tlučné.

Bohoslužby se konají ve spolupráci s křesťanskou organizací YMCA Plzeň- Sluníčko Tlučná

Na bohoslužbách se scházíme, abychom se společně setkali s Bohem. Bůh nás při nich navštěvuje ve svém slovu a při vysluhování svátostí. Účast na bohoslužbách nechápeme jako svou náboženskou povinnost, ale jako Boží pozvání, abychom obnovili a upevnili svůj vztah k Bohu a načerpali novou sílu ke každodennímu životu.

Bohoslužby jsou konány za doprovodu kytary nebo kláves v podání tradičně i moderně pojatých křesťanských písní. Obvykle jednou měsíčně je  vysluhována svatá večeře Páně.

 

 

Základem bohoslužeb je výklad bible, kterému tradičně říkáme kázání. Je to pokus nalézt v biblickém svědectví Boží slovo platné pro dnešní dobu a situace. Příprava kázání je na jedné straně závislá na poctivosti kazatelské práce, její konečný výsledek je však věcí Ducha svatého. Jedině on může použít nedokonalá lidská slova k svému dílu a otevřít nejen ústa kazatele, ale i srdce posluchačů, aby ze shromáždění odcházeli proměněni Boží přítomností.

Účastníci shromáždění se na bohoslužbách aktivně podílejí například čtením Písma, zpěvem, modlitbami. Po bohoslužbách je možnost  dát si malé občerstvení.

Každý je srdečně zván.