Bohoslužby

Středem života ve stanici jsou nedělní bohoslužby, při nichž se scházíme, abychom se společně setkali s Bohem. Bůh nás při nich navštěvuje ve svém slovu a při vysluhování svátostí. Účast na bohoslužbách nechápeme jako svou náboženskou povinnost, ale jako Boží pozvání, abychom obnovili a upevnili svůj vztah k Bohu a načerpali novou sílu ke každodennímu životu.

Základem bohoslužeb je výklad bible, kterému tradičně říkáme kázání. Je to pokus nalézt v biblickém svědectví Boží slovo platné pro dnešní dobu a situace. Příprava kázání je na jedné straně závislá na poctivosti kazatelské práce, její konečný výsledek je však věcí Ducha svatého. Jedině on může použít nedokonalá lidská slova k svému dílu a otevřít nejen ústa kazatele, ale i srdce posluchačů, aby ze shromáždění odcházeli proměněni Boží přítomností.

Účastníci shromáždění se na bohoslužbách aktivně podílejí například čtením Písma, zpěvem, modlitbami. Zpíváme za doprovodu kytary nebo kláves. Po bohoslužbách je možnost  dát si malé občerstvení.

Bohoslužby ve stanici se konají v neděli dopoledne v 9.30 hodin., viz program, v prostorech YMCA Sluníčko Tlučná. Zde nás najdete – Tlučenská kolonie 895 (Adresa) • Mapy.cz, kde máme zázemí.                                                                                              

Každý je srdečně zván.