Úvod

Vítejte na internetových stránkách stanice. Našim přáním je, abyste byli informováni, co se v našem společenství děje, čím žijeme a ke komu se v našich životních zápasech i nouzi obracíme. Přejeme Vám, aby tyto stránky byly pro Vás povzbuzením i možností dozvědět se o křesťanských hodnotách, které ovlivňují naše životy.

OZNÁMENÍ: Od září 2023 je činnost kazatelské stanice přenesena z Nýřan do Tlučné, zázemím pro tuto činnost se staly prostory YMCY (Sluníčko Tlučná) Od ledna 2024 se ve spolupráci s touto křesťanskou organizací konají bohoslužby a jiné akce dle rozpisu v programu v  kapli sv. Petra v Tlučné.