Úvod

Vítejte na internetových stránkách stanice. Našim přáním je, abyste byli informováni, co se v našem společenství děje, čím žijeme a ke komu se v našich životních zápasech i nouzi obracíme. Přejeme Vám, aby tyto stránky byly pro Vás povzbuzením i možností dozvědět se o křesťanských hodnotách, které ovlivňují naše životy.

OZNÁMENÍ: Od září začínáme na novém místě v Tlučné – v prostorách YMCA Plzeň Sluníčko Tlučná. Zde nás najdete  Tlučenská kolonie 895 (Adresa) • Mapy.cz


Děkovná bohoslužba za dar života bratra faráře Luďka Korpy bude sloužena v sobotu 23. září od 14:00 hodin v chrámu Mistra Jana Husa v Plzni. Bohoslužbu povede synodní senior Pavel Pokorný.

Parte