Úvod

Vítejte na našich internetových stránkách. Našim přáním je, abyste byli informováni, co se v našem společenství děje, čím žijeme a ke komu se v našich životních zápasech i nouzi obracíme.

Přejeme Vám, aby tyto stránky byly pro Vás povzbuzením i možností dozvědět se o křesťanských hodnotách, které ovlivňují naše životy.

Pane, kdykoliv nevím, Ty mne pouč.
Kdykoliv bloudím, Ty mne vrať.
Kdykoliv hřeším, Ty mne naprav.
Kdykoliv padám, Ty mne zdvihni.
Kdykoliv jdu, Ty mne řiď.
Kdykoliv stojím, Ty mne drž.
Kdykoliv trpím, Ty mne podporuj.
Kdykoliv jsem v nebezpečí, Ty mne chraň.
Kdykoliv umdlévám, Ty mne občerstvi.
Kdykoliv umírám, Ty mne oživ.

Z  knihy Jana Ámose Komenského „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ (část Pampaedia).