Úvod

Vítejte na našich internetových stránkách. Našim přáním je, abyste byli informováni, co se v našem společenství děje, čím žijeme a ke komu se v našich životních zápasech i nouzi obracíme. V této mimořádné situaci upozorňujeme na nový web Diakonie ČCE jsmesvami.diakonie.cz, která nabízí přehlednou mapu pomoci i možnost registrace dobrovolníků.

Přejeme Vám, aby tyto stránky byly pro Vás povzbuzením i možností dozvědět se o křesťanských hodnotách, které ovlivňují naše životy.