Hospodaření

Každý farní sbor samostatně hospodaří a stará se o svůj majetek. O hospodaření v kazatelské stanici se stará Farní sbor ČCE Plzeň – západní sbor. Členové sboru přispívají na hmotné potřeby sboru finančními dary a podle možnosti i dobrovolnou prací podle svých schopností. Řadu práce konají v církvi dobrovolníci.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit činnost Kazatelské stanice v Nýřanech, můžete učinit následujícím způsobem:

jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem v hotovosti po bohoslužbách nebo bezhotovostně na účet sboru: 0722357319/0800    variabilní symbol stanice  777                                            

Dary je možné uplatnit jako slevu na dani. Děkujeme všem dárcům.