Hospodaření

Každý farní sbor samostatně hospodaří a stará se o svůj majetek. O hospodaření v kazatelské stanici se stará Farní sbor ČCE Plzeň – západní sbor. Členové sboru přispívají na hmotné potřeby sboru finančními dary a podle možnosti i dobrovolnou prací podle svých schopností. Řadu práce konají v církvi dobrovolníci.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit činnost Kazatelské stanice v Nýřanech, můžete učinit následujícím způsobem:

jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem v hotovosti po bohoslužbách nebo bezhotovostně na účet sboru: 0722357319/0800    variabilní symbol stanice  777    

Chcete-li určit na co mají být použity vaše dary i jinak, použijte následující variabilní symboly. Nebude -li platba obsahovat jeden z variabilních symbolů, bude použita na provoz sboru.

Salár (pravidelný roční dar)                                                                 111

Celocírkevní fond oprav  – Jeronymova jednota                             222

Dar na provoz sboru (otop, světlo atd.)                                             333

Fond oprav varhan kostela                                                                  444

Fond oprav kostela                                                                                 555

Projekt sboru – Galerie u Jižního                                                       888

Dary je možné uplatnit jako slevu na dani. Děkujeme všem dárcům.