Hospodaření

Každý farní sbor samostatně hospodaří a stará se o svůj majetek. O hospodaření v kazatelské stanici se stará Farní sbor ČCE Plzeň – západní sbor. Členové sboru přispívají na hmotné potřeby sboru finančními dary a podle možnosti i dobrovolnou prací podle svých schopností. Řadu práce konají v církvi dobrovolníci.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit činnost kazatelské stanice, můžete učinit následujícím způsobem:

  • jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem v hotovosti po bohoslužbách
  • bezhotovostně na účet sboru:  1925019250/0600,                                                      IBAN: CZ64 0600 0000 0019 2501 9250
  • variabilní symbol stanice 777

Chcete-li určit na co mají být použity vaše dary i jinak, použijte následující variabilní symboly. Nebude -li platba obsahovat jeden z variabilních symbolů, bude použita na provoz sboru. Nejsme plátci DPH.

Salár (pravidelný roční dar)                                                               111

Celocírkevní fond oprav Jeronymova jednota                      222

Dar na provoz sboru (otop, světlo atd.)                                              333

Fond oprav varhan kostela                                                                  444

Fond oprav kostela                                                                                   555

Projekt sboru – Galerie u Jižního                                                     888

Dary je možné uplatnit jako slevu na dani. Děkujeme všem dárcům.

Potvrzení o poskytnutých darech pro účely daňového přiznání zašleme e-mailem vždy do konce ledna. Máte-li o toto potvrzení zájem, napište své jméno, příjmení, datum narození, adresu a svou e-mailovou adresu na plzen-zapad@evangnet.cz. Potvrzení v papírové podobě si pak můžete osobně vyzvednout v době bohoslužeb, biblických hodin nebo po domluvě.