Historie kazatelské stanice

Nýřanská kazatelská stanice byla založena 28. října 1922. Bylo to v době, kdy do Českobratrské církve evangelické (viz také historie sboru) přistupovalo mnoho lidí, kteří hledali v nové republice i novou životní orientaci. Počet členů rychle rostl. V Nýřanech se tehdy konala shromáždění jednou za tři neděle v měšťanské škole.

V době druhé světové války byly Nýřany od Plzně odděleny hranicí mezi sudetským územím a protektorátem. Činnost kazatelské stanice byla přerušena a byla obnovena až po osvobození v roce 1945.

Bohoslužby pak byly ve škole až do doby, kdy byl vydán zákaz, vysvětlený hygienickými důvody, podobná shromáždění ve školách konat. Řešení se našlo v konání pobožností v bytech.

V šedesátých a sedmdesátých letech bývaly bohoslužby v kuchyni u Šedivců v Úhercích u Nýřan. Pro účastníky z plzeňského sboru to znamenalo jet odpoledním vlakem do Nýřan a  odtud jít pěšky až do Úherců. Tam byla pobožnost, ke které přišli i bratři a sestry ze Zbůchu. Po bohoslužbách se šlo do Zbůchu k Šindelářům na čaj a pak vlakem zpět domů. Později byla činnost přenesena do Nýřan. Útočiště jsme nalezli na katolické faře.

Za poskytnutí textu děkujeme bratrům Janu Šoltészovi a Šimonu Pumrovi.


Současnost

V současné době, po několika letech přerušení činnosti, se život do stanice vrátil a to od první adventní neděle roku 2017. Zázemím pro tuto činnost se staly prostory Českého svazu chovatelů v Nýřanech. Praktickými i duchovními činnostmi je ve stanici sborem pověřen správce a zároveň výpomocný kazatel.

Bohoslužby jsou zde konány v neděli dle rozpisu v dopoledních hodinách za doprovodu kytary nebo kláves v podání tradičně i moderně pojatých křesťanských písní. Obvykle jednou měsíčně je zde vysluhována svatá večeře Páně.

 

Během měsíce se ve stanici konají další setkání (Duchovní zastavení), která nabízejí čtení a zamyšlení se nad biblickými texty a různými tématy. V rámci Literární čajovny se od září do března věnujeme prezentaci zajímavých knih s možností posezení v příjemném prostředí a ochutnávky různých druhů čajů (včetně sypaných) a malého občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni.

Koncerty a jiné akce během roku jsou obohacením nejen pro účastníky těchto setkávání, ale jsou určené i pro širokou veřejnost. Některé z těchto aktivit byly v minulosti spojené s beneficí, kterou bylo možné podpořit činnost Hospice svatého Lazara v Plzni nebo výstavbu Denního stacionáře Kristián pro seniory v Přešticích.

Zapojili jsme se také společně s Římskokatolickou farností v Nýřanech do každoročně pořádané akce Noci kostelů. Ta se v roce 2022 konala v kostele svatého Prokopa na náměstí poprvé.

 

 

V adventním období se koná koncert a je také rozdáváno Betlémské světlo, které se stalo tradičním symbolem Vánoc v mnoha rodinách. V tomto čase bývá vystaven pro malé i velké také betlém a místo se stalo zároveň příležitostí k sousedskému setkávání a přátelskému posezení. Na Štědrý den je adventní čas ukončen půlnoční bohoslužbou, kterou vstoupíme do času vánočního.

Těšíme se i na setkání s Vámi. Každý je srdečně zván.