Současnost

Od září 2023 je činnost kazatelské stanice přenesena z Nýřan do Tlučné, zázemím pro tuto činnost se staly prostory YMCY (Sluníčko Tlučná) Od ledna 2024 se ve spolupráci s touto křesťanskou organizací konají bohoslužby a jiné akce dle rozpisu v programu v kapli sv. Petra v Tlučné.

 

 

 

 

Historie kazatelské stanice v Nýřanech

Nýřanská kazatelská stanice byla založena 28. října 1922. Bylo to v době, kdy do Českobratrské církve evangelické (viz také historie sboru) přistupovalo mnoho lidí, kteří hledali v nové republice i novou životní orientaci. Počet členů rychle rostl. V Nýřanech se tehdy konala shromáždění jednou za tři neděle v měšťanské škole.

V době druhé světové války byly Nýřany od Plzně odděleny hranicí mezi sudetským územím a protektorátem. Činnost kazatelské stanice byla přerušena a byla obnovena až po osvobození v roce 1945.

Bohoslužby pak byly ve škole až do doby, kdy byl vydán zákaz, vysvětlený hygienickými důvody, podobná shromáždění ve školách konat. Řešení se našlo v konání pobožností v bytech.

V šedesátých a sedmdesátých letech bývaly bohoslužby v kuchyni u Šedivců v Úhercích u Nýřan. Pro účastníky z plzeňského sboru to znamenalo jet odpoledním vlakem do Nýřan a  odtud jít pěšky až do Úherců. Tam byla pobožnost, ke které přišli i bratři a sestry ze Zbůchu. Po bohoslužbách se šlo do Zbůchu k Šindelářům na čaj a pak vlakem zpět domů. Později byla činnost přenesena do Nýřan. Útočiště jsme nalezli na katolické faře.

Za poskytnutí textu děkujeme bratrům Janu Šoltészovi a Šimonu Pumrovi (zpracováno 2017).


Po několika letech přerušení činnosti, se život do stanice vrátil a to od první adventní neděle roku 2017. Zázemím pro tuto činnost se staly prostory Českého svazu chovatelů v Nýřanech (do června 2023). Praktickými i duchovními činnostmi byl sborem pověřen výpomocný kazatel Jiří Kantor.

V Nýřanech byly bohoslužby konány nepravidelně v neděli za doprovodu kytary nebo kláves v podání tradičně i moderně pojatých křesťanských písní. Obvykle jednou měsíčně byla vysluhována svatá Večeře Páně.

Během měsíce se ve stanici konaly další setkání (Duchovní zastavení), která nabízela čtení a zamyšlení se nad biblickými texty a různými tématy. V rámci Literární čajovny jsme se od září do března věnovali prezentaci zajímavých knih s možností posezení v příjemném prostředí a ochutnávky různých druhů čajů (včetně sypaných) a malého občerstvení.

Koncerty, výstavy obrazů a jiné akce během roku byly obohacením nejen pro účastníky těchto setkávání, ale byly určené i pro širokou veřejnost.

 

 

Některé z těchto aktivit byly v minulosti spojené s beneficí, kterou bylo možné podpořit činnost Hospice svatého Lazara v Plzni nebo výstavbu Denního stacionáře Kristián pro seniory v Přešticích.

 

 

Zapojili jsme se také společně s Římskokatolickou farností v Nýřanech do každoročně pořádané akce Noci kostelů. Ta se v roce 2022 konala v kostele svatého Prokopa na náměstí poprvé.

 

V adventním období se ve stanici konal koncert a bylo také rozdáváno Betlémské světlo, které se stalo tradičním symbolem Vánoc v mnoha rodinách. V tomto čase býval vystaven pro malé i velké betlém a místo se stalo zároveň příležitostí k sousedskému setkávání a přátelskému posezení. Na Štědrý den byl adventní čas ukončen půlnoční bohoslužbou, kterou jsme vstoupili do času vánočního.