Úvod

Vítejte na internetových stránkách stanice. Našim přáním je, abyste byli informováni, co se v našem společenství děje, čím žijeme a ke komu se v našich životních zápasech i nouzi obracíme. Přejeme Vám, aby tyto stránky byly pro Vás povzbuzením i možností dozvědět se o křesťanských hodnotách, které ovlivňují naše životy.

OZNÁMENÍ: Od září 2023 je činnost kazatelské stanice přenesená do nových prostor v Tlučné (YMCA Plzeň – Sluníčko Tlučná). Zde nás najdete  Tlučenská kolonie 895 (Adresa) • Mapy.cz