Neděle 4.2.2018                                                                        Neděle Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů Nýřany                                                              

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                          Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 147:1-11, 20c                                                                                                                                    První čtení: Izajáš 40:21-31                                                                                                                    Text kázání: Marek 1:29-39                                                                                                                    Poslání: První list Korintským 9:16, 19-23                                                                                      

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 11.2.2018                                                                        Neděle Estomihi (Masopustní)

Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                          Hudební doprovod: manželé Kantorovi 

Žalm 50:1-6                                                                                                                                                První čtení: Druhá královská 2:1-12                                                                                                      Text kázání: Marek 9:2-9                                                                                                                        Poslání: Druhý list Korintským 4:3-6

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 18.2.2018                                                                      První neděle postní (Invocavit)

Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                        Hudební doprovod: manželé Kantorovi 

Žalm 25:1-10                                                                                                                                              První čtení: První Mojžíšova 9:8-17                                                                                                      Text kázání: Marek 1:9-15                                                                                                                      Poslání: První list Petrův 3:18-22

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 25.2.2018                                                                      Druhá neděle postní (Reminiscere)

Bohoslužba se slavením svaté večeře Páně

14.00 hod.                                                                                                                                              prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr farář Luděk Korpa                                                              Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 22                                                                                                                                                      První čtení: První Mojžíšova (Genesis) 17:1-7, 15n                                                                            Text kázání: Marek 8:31-38                                                                                                                    Poslání: Římanům 4:13-16

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.