Neděle 5.8.2018  

Bohoslužba se v Nýřanech nekoná

V tomto termínu je možné navštívit bohoslužbu od 9.00 hod. Farního sboru ČCE Plzeň – západní sbor, Chrám Mistra Jana Husi, Němejcova 2, 301 00 Plzeň


Neděle 12.8.2018  –  11. neděle po svaté Trojici              

Bohoslužba          

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                            Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 130                                                                                                                                                    První čtení: Druhá Samuelova 18:5-9, 15, 31-33                                                                                Text kázání: Jan 6:35, 41-51                                                                                                                  Poslání: Efezským 4:25-5:2

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 19.8.2018  –  12. neděle po svaté Trojici

Bohoslužba   

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                            Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 111                                                                                                                                                      První čtení: První Královská 2: 10-12, 3: 3-14                                                                                    Text kázání: Jan 6: 51-58                                                                                                                        Poslání: Efezským 5: 15-20

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 26.8.2018  –  13. neděle po svaté Trojici

Bohoslužba se slavením svaté večeře Páně  

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr farář Luděk Korpa                                Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 84                                                                                                                                                      První čtení: Jozue 24: 1-2, 14-18                                                                                                            Text kázání: Jan 6: 56-59                                                                                                                        Poslání: Efezským 6: 10-20

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.