Neděle 3.12.2017                                                                        První neděle adventní

Bohoslužba                                                                                Slavnostní zahájení činnosti kazatelské stanice

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů Nýřany

Káže: bratr farář Luděk Korpa                                                                                                            Bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                                      Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 80
První čtení : Izajáš 64: 1-9                                                                                                                      Text kázání: Marek 13: 24-37
Poslání: První list Korintským 1: 4-9

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 10.12.2017

Bohoslužba se z provozních důvodů nekoná

V tomto termínu je možné navštívit bohoslužbu od 9.00 hod. Farního sboru ČCE Plzeňzápadní sbor , Chrám Mistra Jana Husi, Němejcova 2, 301 00 Plzeň.


Neděle 17.12.2017                                                                      Třetí neděle adventní

Bohoslužba s betlémem a předvánočním posezením

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                        Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 126
První čtení:  Izajáš 61: 1-4 , 8-11                                                                                                            Text kázání: Jan 1: 6-8 , 19-28
Poslání: První list Tesalonickým 5: 16-24


Neděle 24.12.2017                                                                    Čtvrtá neděle adventní a Štědrý den

Rozdávání Betlémského světla a výstava betlému (bohoslužba se nekoná)

 


Neděle 31.12.2017

Bohoslužba se nekoná

V tomto termínu je možné navštívit bohoslužbu od 9.00 hod. Farního sboru ČCE Plzeň – západní sbor, Chrám Mistra Jana Husi, Němejcova 2, 301 00 Plzeň.