Neděle 7.1.2018                                                                          Zjevení Páně

Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany                                                                 

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                          Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 72                                                                                                                                                        První čtení: Izajáš 60:1-6                                                                                                                        Text kázání: Matouš 2:1-12                                                                                                                    Poslání: Efezským 3:1-12                                                                                      

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 14.1.2018                                                                        Druhá neděle po Zjevení Páně

Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                 prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                        Hudební doprovod: manželé Kantorovi 

Žalm 139:1-6,13-18                                                                                                                                    První čtení: První Samuelova 3:1-10                                                                                                    Text kázání: Jan 1:43-51                                                                                                                        Poslání: První list Korintským 6:12-20

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 21.1.2018                                                               

Bohoslužba se z provozních důvodů nekoná

V tomto termínu je možné navštívit bohoslužbu od 9.00 hod. Farního sboru ČCE Plzeň – západní sbor , Chrám Mistra Jana Husi, Němejcova 2, 301 00 Plzeň.      


Neděle 28.1.2018                                                                      Neděle Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Bohoslužba se slavením svaté večeře Páně

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr farář Luděk Korpa                                                              Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 111                                                                                                                                                      První čtení: Pátá Mojžíšova Deuteronomium 18:15-20                                                                    Text kázání: Marek 1:21-28                                                                                                                    Poslání: První list Korintským 8:3-6

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.