Neděle 6.5.2018                                                                        Neděle Rogate 

                                                        Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany                                    

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                    Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 98                                                                                                                                                    První čtení: Skutky apoštolské 10:44-48                                                                                            Text kázání: Jan 15:9-17                                                                                                                          Poslání: První list Janův 5:1-6   

Oznámení                                        

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 13.5.2018                                                            Neděle Exaudi                                                       

                                                        Bohoslužba                        

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany 

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                    Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 1                                                                                                                                                        První čtení: Skutky apoštolské 1:15-17,21-26                                                                                      Text kázání: Jan 17:6-19                                                                                                                          Poslání: První list Janův 5:9-13    

Oznámení    

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 20.5.2018                                                                      Seslání Ducha svatého   

Společná bohoslužba v Plzni (v Nýřanech se nekoná)  

UPOZORNĚNÍ – začátek bohoslužby v 9.00 hod.                                                                            Farní sbor ČCE Plzeň- západní sbor, Chrám Mistra Jana Husi, Němejcova 2, Plzeň      


Neděle 27.5.2018                                                                      Neděle Svaté Trojice (Trinitatis)

                                                  Bohoslužba se slavením svaté večeře Páně  

14.00 hod.                                                                                                                                    prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr farář Luděk Korpa                                                                            Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 29                                                                                                                                                      První čtení: Izajáš 6:1-8                                                                                                                          Text kázání: Jan 3:1-17                                                                                                                          Poslání: Římanům 8:12-17 

Oznámení  

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.