Neděle 1.4.2018                                                                        Boží hod velikonoční 

Bohoslužba

14.00 hod.                                                                                                                                                prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany                                    

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                    Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 118:1-2, 14-24                                                                                                                          První čtení: Skutky apoštolské 10:34-43                                                                                              Text kázání: Marek 16:1-8                                                                                                        Poslání: První list Korintským 15:1-11   

Oznámení                                        

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 8.4.2018                                                            Neděle Quasimodogeniti                                                       

Bohoslužba                        

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany      

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                              Hudební doprovod: manželé Kantorovi 

Žalm 133                                                                                                                                                      První čtení: Skutky apoštolské 4:32-35                                                                                                Text kázání: Jan 20:19-31                                                                                                                      Poslání: První list Janův 1:1-2:2

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 15.4.2018                                                                      Neděle Misericordias Domini  

Bohoslužba 

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany      

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                              Hudební doprovod: manželé Kantorovi 

Žalm 4                                                                                                                                                      První čtení: Skutky apoštolské 3:12-19                                                                                          Text kázání: Lukáš 24:36b-48                                                                                                                Poslání: První list Janův 3:1-7

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 22.4.2018                                                                      Neděle Jubilate

Bohoslužba  

14.00 hod.                                                                                                                                    prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                          Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 23                                                                                                                                                      První čtení: Skutky apoštolské 4:5-12                                                                                                  Text kázání: Jan 10:11-18                                                                                                                        Poslání: První list Janův 3:16-24 

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 29.4.2018                                                                      Neděle Cantate 

Bohoslužba se slavením svaté večeře Páně 

14.00 hod.                                                                                                                                    prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr farář Luděk Korpa                                                                        Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 22:25-31                                                                                                                                            První čtení: Skutky apoštolské 8:26-31,36-40                                                                                    Text kázání: Jan 15:1-8                                                                                                                        Poslání: První list Janův 4:7-12 

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.