Neděle 1.7.2018  –  5. neděle po svaté Trojici 

Památka Mistra Jana Husa a věrozvěstů Konstantina a Metoděje

Bohoslužba se slavením svaté večeře Páně           

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr farář Luděk Korpa                              Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 8.7.2018  –  6. neděle po svaté Trojici              

Bohoslužba          

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                            Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 48                                                                                                                                                      První čtení: Druhá Samuelova 5:1-5, 9-10                                                                                          Text kázání: Marek 6:1-13                                                                                                                      Poslání: Druhý list Korintským 12:2-10

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 15.7.2018

Bohoslužba se v Nýřanech nekoná

V tomto termínu je možné navštívit bohoslužbu od 9.00 hod. Farního sboru ČCE Plzeň – západní sbor, Chrám Mistra Jana Husi, Němejcova 2, 301 00 Plzeň


Neděle 22.7.2018  –  8. neděle po svaté Trojici

Bohoslužba   

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                            Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 89:20-37                                                                                                                                          První čtení: Druhá Samuelova 7:1-14a                                                                                                Text kázání: Marek 6:30-34, 53-56                                                                                                      Poslání: Efezským 2:11-22

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 29.7.2018  –  9. neděle po svaté Trojici

Bohoslužba   

14.00 hod.                                                                                                      prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                            Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 14                                                                                                                                                        První čtení: Druhá Samuelova 11:1-15                                                                                                  Text kázání: Jan 6:1-21                                                                                                                            Poslání: Efezským 3:14-21

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.