Neděle 3.6.2018                                                                        1. neděle po svaté Trojici 

 

Bohoslužba           

14.00 hod.                                                                                                                                          prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany            

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                    Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 139:1-6, 13-18                                                                                                                                  První čtení: První Samuelova 3:1-10                                                                                                    Text kázání: Marek 2:23-3:6                                                                                                                  Poslání: Druhý list Korintským 4:5-12 

Oznámení                                          

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 10.6.2018                                                                      2. neděle po svaté Trojici                                                      

 

Bohoslužba             

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany 

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                    Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 130                                                                                                                                                    První čtení: První Mojžíšova (Genesis) 3:8-15                                                                                    Text kázání: Marek 3:20-35                                                                                                                    Poslání: Druhý list Korintským 4:13-5:1 

Oznámení      

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 17.6.2018                                                                      3. neděle po svaté Trojici   

Bohoslužba              

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany 

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                    Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 92:1-4, 12-15                                                                                                                                    První čtení: Ezechiel 17:22-24                                                                                                               Text kázání: Marek 4:26-34                                                                                                                    Poslání: Druhý list Korintským 5:6-10, 14-17 

Oznámení         

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.


Neděle 24.6.2018                                                                      4. neděle po svaté Trojici

Bohoslužba   

14.00 hod.                                                                                                                                                  prostory Českého svazu chovatelů, Nýřany

Káže a bohoslužbu vede: bratr Jiří Kantor                                                                                          Hudební doprovod: manželé Kantorovi

Žalm 9:9-20                                                                                                                                                První čtení: První Samuelova 17:(1a, 4-11, 19-23), 32-49                                                              Text kázání: Marek 4:35-41                                                                                                                  Poslání: Druhý list Korintským 6:1-13

Oznámení

Po bohoslužbách možnost posezení a rozhovoru u dobré kávy nebo čaje.