Oznámení neděle 24.11.2019

 • Dnešní bohoslužebné texty: Žalm 46; Jeremjáš 23: 1-6 ; Lukáš 23: 33-43; Koloským 1: 11-20
 • Dnes v neděli 24. listopadu slavíme podle liturgického kalendáře 23. neděli po svátku svaté Trojice, poslední neděli církevního roku – Neděli Krista Krále. Káže a Rodinnou bohoslužbu vede výpomocný kazatel Jiří Kantor.
 • Příští neděli 1. prosince budeme slavit 1. neděli adventní a ve stanici bude bohoslužba jako vždy od 14.00 hodin. Povede ji také výpomocný kazatel Jiří Kantor. V našem západním sboru v Plzni se koná bohoslužba se slavením svaté večeře Páně  od 9.00 hodin, které bude předsedat bratr farář Luděk Korpa.
 • Ostatní program ve stanici v dalších dnech: Biblické příběhy čtvrtek 5. prosince od 18.00 hodin, na programu je naposledy kniha Nového zákona – Skutky apoštolské. Od ledna se budeme věnovat další novozákonní knize – Listu Filipským. Jde o společné čtení a povídání nad Biblí jednou za 14 dní. Večery jsou určené všem zájemcům.
 • Program na adventní a vánoční čas ve stanici: Adventní koncert – neděle 8. prosince od 17.00 hodin, vystoupí křesťanská hudební skupina Quo Vadis z Plzně, v ten den se bohoslužba nekoná; Rozdávání Betlémského světla a výstava betlému – pondělí 23. prosince od 16.00 do 19.00 hodin, kde bude i hudební překvapení a v úterý 24. prosince od 10.00 do 12.00 hodin; Půlnoční bohoslužba – na Štědrý den od 23.00 hodin. Pozvánky na tyto akce jsou k dispozici na stole. Ostatní program je na nástěnce a webových stránkách stanice.
 • Dnešní sbírka je na provozní potřeby. Staršovstvo sboru také děkuje všem dárcům, kteří přispěli do celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, za náš sbor a kazatelskou stanici Nýřany to byla částka 5 153.-Kč.

  Program v západním sboru v Plzni, např.:

 • Biblické hodiny pro všechny generace – čtvrtek 28. listopadu od 15.00 hodin – cyklus: Kdo je Ježíš Nazaretský?
 • Hudební nešpory – pravidelné večerní bohoslužby s hudebním programem každou první neděli v měsíci od 17.oo hodin; na programu bude Adventní hudba baroka a 20.století pro sbor a varhany; biblickým zamyšlením poslouží bratr farář Luděk Korpa.
 • Galerie u Jižního – nová výstava od 3.11. do 15.12. – Biblické motivy v textilní tvorbě – Lýdie Šloufová, plakátek na nástěnce.

  Ostatní oznámení:

 • Je již možné zakoupit publikace: Na každý den 2020; Kalendář 2020 a Denní čtení k heslům JB 2020. Vyšel také třetí díl publikace Církev v proměnách času roky 2000 – 2017 – na objednání. K dispozici je i útlá knížečka biblických meditací: Zastav se na chvíli; je k rozebrání zdarma – vhodný dárek pro přátele a známé. Kdo by měl o něco z toho zájem, dejte vědět.
 • Bylo obnoveno vydávání zpráv ze života sboru v elektronické podobě Západní express, kdo by měl zájem, je možné se přihlásit k odběru.
 • Červená středa 27.listopadu 2019; v mnoha zemích na světě dochází k pronásledování lidí pro jejich víru. Často jsou cílem právě křesťané. Nadace Církev v nouzi na tuto skutečnost upozorňuje tzv. Červenou středou. Ve zprávě, která shrnuje období let 2014–2016, se konstatuje, že ze 196 sledovaných zemí je v 38 značným způsobem porušována náboženská svoboda a smutné prvenství v pomyslném žebříčku zastává zcela totalitní Severní Korea, v níž je téměř úplně odpírá-no právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Červená středa, která loni poprvé přišla do České republiky, je další akcí, která má na pronásledování křesťanů, ale i na porušování náboženské svobody obecně poukázat. V zahraničí bývá symbolickou součástí této připomínky nasvícení významných památek ve městě červenou barvou – odtud se také bere název celého projektu.

 • Aktuální program ve stanici a další informace jsou k dispozici vždy  na nástěnce nebo na webových stránkách stanice ccenyrany.cz. 
 • Aktuální program v našem sboru v Plzni a další informace jsou k dispozici na nástěnce nebo na webových stránkách sboru plzen-zapadni-sbor.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.