Oznámení neděle 17.11.2019

 • Dnešní bohoslužebné texty: Žalm 98; Izajáš 65: 17-25; Lukáš 21: 5-19; Druhý list Tesalonickým 3: 6-13
 • Dnes v neděli 17. listopadu slavíme podle liturgického kalendáře 22. neděli po svátku svaté Trojice. Káže a bohoslužbu se slavením svaté večeře Páně  vede bratr farář Luděk Korpa.
 • Příští neděli 24. listopadu budeme slavit 23. neděli po svátku svaté Trojice a ve stanici bude jako vždy od 14.00 hodin tzv. Rodinná bohoslužba zaměřená na všechny generace. Povede ji výpomocný kazatel Jiří Kantor. V našem západním sboru v Plzni se koná bohoslužba od 9.00 hodin, které bude předsedat bratr farář Luděk Korpa.
 • Ostatní program ve stanici v dalších dnech: Biblické příběhy čtvrtek 21. listopadu od 18.00 hodin, na programu je stále kniha Nového zákona – Skutky apoštolské. Jde o společné čtení a povídání nad Biblí jednou za 14 dní. Večery jsou určené všem zájemcům.
 • Je připraven program na adventní a vánoční čas a již teď se můžete těšit na Adventní koncert, který se uskuteční druhou adventní neděli 8. prosince od 17.00 hodin zde v prostorách chovatelů. Vystoupí opět křesťanská hudební skupina Quo Vadis z Plzně, která již v loňském roce ve stanici koncertovala. Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánky i na další akce v tomto období jsou k dispozici na stole.
 • Dnešní sbírka je celocírkevní na Jubilejní toleranční dar v připomínce, kdy císař Josef II. dal svým Tolerančním patentem (13.10.1781) našim předkům ve víře náboženskou svobodu; od té doby byli evangelíci v naší zemi tolerováni, byť jejich svoboda byla ještě omezena; mohli se shromažďovat k bohoslužbám, mohli mít svého faráře, mohli si postavit kostel, faru i školu, po 160 letech ilegality to byly všechno veliké věci; dnes slavíme 30 let od sametové revoluce, kdy se nám dostalo plné náboženské svobody po 40 letech bolševické diktatury s omezováním, sledováním a pronásledováním; i v důsledku těchto věcí byla zanedbána i péče o naše budovy. Dnes jsme vděčni, že můžeme svobodně zvěstovat evangelium o Ježíši Kristu; ke svobodě patří v období postupné finanční odluky od státu i odpovědnost za dobrý stav našich kostelů a církevních budov; abychom této odpovědnosti mohli dostát, slouží i fond Jubilejního tolerančního daru, z něhož si sbory mohou bezúročně půjčovat na opravy svých budov; sbírka na JTD v minulém roce vynesla 534.701 Kč. I tímto způsobem můžeme vyjádřit svoji vděčnost za to, že smíme žít ve svobodě.

  Program v západním sboru v Plzni, např.:

 • Hovory nad Biblí – středa 20. listopadu od 18.00 hodin – beseda s bratrem farářem Luďkem Korpou na téma Liturgie aneb proč evangelické bohoslužby „vypadají“ tak, jak vypadají.
 • Biblické hodiny pro všechny generace – čtvrtek 21. listopadu od 15.00 hodin – cyklus: Kdo je Ježíš Nazaretský?
 • Galerie u Jižního – nová výstava od 3.11. do 15.12.  – Biblické motivy v textilní tvorbě – Lýdie Šloufová, plakátek na nástěnce

  Ostatní oznámení:

 • Bylo obnoveno vydávání zpráv ze života sboru v elektronické podobě Západní express, kdo by měl zájem, je možné se přihlásit k odběru.
 • Včera v sobotu 16.listopadu se konalo bohoslužebné uložení urny s ostatky bratra Oty Hellera v Loučimi u Kdyně.
 • Dnes odpoledne se koná ekumenická bohoslužba od 15 hodin v kostele ve Františkánské ulici v Plzni s poděkováním za dar svobody.
 • Červená středa 27.listopadu 2019; v mnoha zemích na světě dochází k pronásledování lidí pro jejich víru. Často jsou cílem právě křesťané. Nadace Církev v nouzi na tuto skutečnost upozorňuje tzv. Červenou středou. Ve zprávě, která shrnuje období let 2014–2016, se konstatuje, že ze 196 sledovaných zemí je v 38 značným způsobem porušována náboženská svoboda a smutné prvenství v pomyslném žebříčku zastává zcela totalitní Severní Korea, v níž je téměř úplně odpírá-no právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Červená středa, která loni poprvé přišla do České republiky, je další akcí, která má na pronásledování křesťanů, ale i na porušování náboženské svobody obecně poukázat. V zahraničí bývá symbolickou součástí této připomínky nasvícení významných památek ve městě červenou barvou – odtud se také bere název celého projektu.

 • Aktuální program ve stanici a další informace jsou k dispozici vždy  na nástěnce nebo na webových stránkách stanice ccenyrany.cz. 
 • Aktuální program v našem sboru v Plzni a další informace jsou k dispozici na nástěnce nebo na webových stránkách sboru plzen-zapadni-sbor.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.