Oznámení neděle 29.9.2019

 • Dnešní bohoslužebné texty: Lukáš 15: 11-32Galatským 4: 6-7
 • Dnes v neděli 29. září slavíme podle liturgického kalendáře 15. neděli po svátku svaté Trojice. Káže a nově Rodinnou bohoslužbu ve stanici vede výpomocný kazatel Jiří Kantor. Hudebně nás doprovází naši sourozenci eS bandu ze západního sboru v Plzni, za to jim patří vřelé díky.
 • UPOZORNĚNÍ: příští neděli 6. října se bohoslužba v Nýřanech nekoná. V tento den je možné navštívit bohoslužbu Díkčinění za úrodu od 9.00 hodin v západním sboru ČCE v Plzni. Slaví se 16. neděle po svátku svaté Trojice a bohoslužbě se slavením svaté večeře Páně předsedá bratr farář Luděk Korpa. V podvečer se zde konají také tradiční Hudební nešpory – bohoslužba s hudebním programem – baroktní hudba pro flétny a varhany.
 • Další bohoslužba se v Nýřanech koná v neděli 13. října jako vždy od 14.00 hodin. Budeme slavit 17. neděli po svátku svaté Trojice – bohoslužbu Díkčinění za úrodu, kterou povede výpomocný kazatel Jiří Kantor. V našem západním sboru v Plzni bude bohoslužba dopoledne od 9.00 hodin, které předsedá bratr farář Jan Šoltész.
 • Ostatní program ve stanici v týdnu: Biblické příběhy – čtvrtek 10. října od 18.00 hodin, na programu je stále kniha Nového zákona – Skutky apoštolské. Jde o společné čtení a povídání nad Biblí jednou za 14 dní. Večery jsou určené všem zájemcům.
 • Dnešní sbírka je na provozní potřeby. Děkujeme všem dárcům.

  Program v západním sboru v Plzni, např.:

 • Porada staršovstva – středa 2. října od 17.00 hodin
 • Biblické hodiny pro všechny generace – čtvrtek 3. října od 15.00 hodin – cyklus: Kdo je Ježíš Nazaretský?
 • Podzimní sborová brigáda – sobota 5. října od 9.00 hodin; bude také možnost přijít individuálně ve všední den předpokládanou hlavní náplní bude úklid půdy kostela: starý nepotřebný nábytek a úklid sklepa kostela
 • Galerie u Jižního – nová výstava od 6. října – Soňa Pikrtová, fotografie Ztraceni v čase
 • Sborová beseda – středa 9. října od 18.00 hodin – téma: další úpravy sborových prostor
 • Dámský kruh neděle 13. října od 17.00 hodin – setkání pro ženy a dívky

  Ostatní oznámení:

 • Slavnostní požehnání Centra Jana Ámose Komenského v Přešticích – nové budovy stacionáře a kaple Farního sboru ČCE se uskuteční v neděli 20. října v 15.00 hodin.
 • K třicátému výročí sametové revoluce: speciální web http://30svobodnychlet.cz/– jsou na něm události pod-zimu 89, jak je zaznamenali na různých místech z celé ČR pamětníci, dokumenty ze synodu, který právě v Praze tehdy probíhal a okamžitě na situaci reagoval i videa k tématu svobody; bohoslužby v neděli 17. 11. po celé církvi – symbolicky propojeni jedním duchem, případně jedním slovem; Český bratr – v evangelickém měsíčníku se věnujeme v podzimních měsících ročníku 2019 tématu nabývání svobody před třiceti lety a otiskujeme příběhy konkrétních lidí a sborů, vzpomínky na občanskou angažovanost či události kolem listopadu 1989; knihovna Václava Havla v Praze – zde se uskuteční dva celovečerní programy.


 • Aktuální program ve stanici a další informace jsou k dispozici vždy  na nástěnce nebo na webových stránkách stanice ccenyrany.cz. 
 • Aktuální program v našem sboru v Plzni a další informace jsou k dispozici na nástěnce nebo na webových stránkách sboru plzen-zapadni-sbor.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.