Oznámení neděle 10.3.2019

 • Ve čtvrtek 14. března od 18.00 hodin se zde koná další z večerů s Biblickými příběhy, na programu jsou Skutky apoštolské. Jde o společné čtení a povídání nad Biblí. Večery jsou určené všem zájemcům. Další setkání bude ve čtvrtek 28. března.
 • V neděli 17. března se bohoslužba v Nýřanech nekoná, bude zde od 17.00 hodin koncert plzeňského gospelového souboru Touch of Gospel, který u nás koncertoval již vloni a na který je každý srdečně zván. V Plzni bude bohoslužba od 9.00 hodin, budeme slavit Druhou neděli postní  a podle tradice sboru je Rodinná neděle, téma je vzkříšení Lazara. Kázáním poslouží a bohoslužbám bude předsedat bratr farář Luděk Korpa.
 •  V neděli 24. března se v Nýřanech bohoslužba také nekoná. Je společná bohoslužba od 9.00 hodin v Plzni, budeme slavit Třetí neděli postní a staršovstvo sboru svolává na tuto neděli  Výroční sborové shromáždění, které začne se začátkem bohoslužeb; nahlédnout do seznamu členů s právem hlasovacím je možné u bratra faráře v kanceláři.
 • Další bohoslužba ve stanici bude až v neděli 31. března jako obvykle od 14.00 hodin, kdy budeme slavit Čtvrtou neděli postní a bohoslužbu se slavením svaté večeře Páně povede bratr farář Luděk Korpa. Proběhne celocírkevní sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost.
 • Program ve sboru v Plzni v dalších dnech, např:
 • ve středu 13. března od 17.00 hodin se koná pravidelná porada staršovstva našeho sboru; na programu jednání bude především příprava nadcházejícího Výročního sborového shromáždění; staršovstvo prosí o vaše návrhy a podněty
 • ve čtvrtek 14. března od 15.00 hodin jsou biblické hodiny pro všechny generace
 • ve středu 20. března od 18.00 hodin bude další ze sborových večerů Hovory nad biblí na téma křesťan a politika, hostem bude Jaroslav Lobkowitz, pán z Křimic, bývalý poslanec Parlamentu ČR a současný zastupitel našeho kraje.
 • v sobotu 23. března od 17.00 hodin se koná Benefiční koncert pro Hospic svatého Lazara – flétna a varhany v proměnách staletí – účinkují flétnistka Hana Pumrová a varhaník Jaroslav Brož.
 • V pondělí 11. března v 10.oo hodin se uskuteční děkovná bohoslužba za život zesnulé sestry v Kristu Marie Teskové v našem kostele, poté bude rakev uložena na místním hřbitově v Doubravce; v sobotu 16. března děkovná bohoslužba za zesnulého bratra v Kristu Vlastimila Kepku ve 14.oo hodin, taktéž v našem kostele v Plzni.
 • Poradní odbor synodní rady pro otázky životního prostředí nabízí členům naší církve několik podnětů k právě začínajícímu postnímu období – např. výzvu k autopůstu v době postní nebo tzv. Postní kalendář určený pro dobrodružné hledače nových cest, pro zodpovědné pečlivky i hravé lidi každého věku zaměřené na dobrý život a dobré správcovství okolního Božího stvoření s aktivitami pro rodiny a nabídkou jednoduchých činností splnitelných v jednom dni – v elektronické podobě je ke stažení na stránkách ústředí církve.
 • Po bohoslužbách jste zváni na posezení u dobré kávy nebo čaje.

 • Aktuální program ve stanici a další informace jsou k dispozici vždy  na nástěnce nebo na webových stránkách stanice ccenyrany.cz. 
 • Aktuální program v našem sboru v Plzni a další informace jsou k dispozici na nástěnce nebo na webových stránkách sboru plzen-zapadni-sbor.cz.  
Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.