Oznámení neděle 20.1.2019

  • Dnes v neděli 20. ledna slavíme 2. neděli po Zjevení Páně. Káže a bohoslužbu vede bratr Jiří Kantor. Tématem kázání je radostná svatba.
  • Příští neděli 27. ledna budeme slavit 3. neděli po Zjevení Páně a bohoslužba bude jako obvykle od 14.00 hodin. Kázat a vést bohoslužbu se slavením svaté večeře Páně bude bratr farář Luděk Korpa. Ve sboru v Plzni se koná bohoslužba od 9.00 hodin.
  • Ve čtvrtek 31. ledna od 18.00 hodin se koná v prostorách chovatelů další z večerů s biblickými příběhy, tentokrát Příběh utrpení a smrti Ježíše Krista. Jde o společné čtení a povídání nad Biblí. Večery jsou určené všem zájemcům.
  • Program ve sboru v Plzni v dalších dnech, např: ve čtvrtek od 15.00 hodin jsou biblické hodiny, ve středu 23. ledna od 18.00 hodin bude další ze sborových večerů Hovory nad Biblí – přivítáme v našem sboru opět bratra faráře Davida Sinclaira ze Skotské presbyterní církve, kterou nám představí, také historii křesťanství ve Skotsku a Skotsko samotné. V neděli 27. ledna od 17.00 hodin bude Dámský kruh, tématem budou různé podoby lásky v křesťanství. Ve středu 13.února v 17.30 hodin se připravují Hovory s Galilejem – Okna vesmíru dokořán.
  • Staršovstvo děkuje všem, kteří v loňském roce kromě modliteb pamatovali na podporu sborové činnosti i finančně. Všichni zájemci, kteří v loňském roce poskytli dar na činnost sboru a rádi by dostali potvrzení pro daňové účely, ať kontaktují bratra faráře nebo místokurátora.
  • Zatím bez oficiálního schválení staršovstva (informace z tohoto týdne) by se ordinace bratra Jiřího Kantora měla uskutečnit v neděli 24.února; ordinaci by měl předsedat bratr synodní senior Daniel Ženatý.
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2019. K účasti nás zve Ekumenická rada církví v ČR a tématem je „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Společná ekumenická bohoslužba slova v Plzni se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna od 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici.
  • Po bohoslužbách jste zváni na posezení u dobré kávy nebo čaje.

  • Aktuální program ve stanici a další informace jsou k dispozici vždy  na nástěnce nebo na webových stránkách stanice ccenyrany.cz. 
  • Aktuální program v našem sboru v Plzni a další informace jsou k dispozici na nástěnce nebo na webových stránkách sboru plzen-zapadni-sbor.cz.  
Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.