Oznámení neděle 13.5.2018

  • Dnes v neděli 13. května slavíme 6. neděli po Velikonocích a poslední neděli před svatodušními svátky, neděli Exaudi  – latinský název znamená podle verše 27. žalmu „Vyslyš hlas můj!“; žádost modlitebníka obráceného k Bohu, s prosbami za sebe i za druhé; slova, ze kterých se ozývá žalmistova nouze a potřeba, ale i důvěra ve spolehlivost Božích slibů: I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! (Žalm 27:10.12), mohli bychom si přečíst v pokračování žalmu. Káže a bohoslužbu vede bratr Jiří Kantor.
  • Upozorňujeme, že v neděli 20. května se bohoslužba v Nýřanech nekoná. Budeme mít společnou bohoslužbu se slavením svaté večeře Páně v Plzni od 9.00 hodin. Koná se Slavnost seslání Ducha svatého – Letnice a zároveň Rodinná neděle. Při bohoslužbě příjme svátost křtu Ota Elis, syn Luďka a Lenky Elisových. Při bohoslužbách bude hudebně doprovázet sborový Big bend a proběhne celocírkevní sbírka pro Diakonii.
  • Další bohoslužba v Nýřanech bude až v neděli 27. května opět od 14.00 hodin. Budeme slavit neděli Svaté Trojice (Trinitatis). Kázat a vést bohoslužbu se slavením svaté večeře Páně bude bratr farář Luděk Korpa.
  • Dnešní sbírka je na provozní náklady a staršovstvo také připomíná archovou sbírku na Jeronymovu jednotu. Děkujeme všem dárcům.
  • Aktuální program ve stanici a další informace jsou k dispozici vždy  na nástěnce nebo na webových stránkách stanice ccenyrany.cz
  • Aktuální program v našem sboru v Plzni a další informace a sdělení jsou k dispozici na nástěnce nebo na webových stránkách sboru plzen-zapadni- sbor.cz Upozorňujeme na některé akce v týdnu, které se budou konat ve sboru v Plzni – v úterý 15. května od 18.00 hodin se uskuteční další setkání z cyklu Hovory s Galileem na téma „Kosmická diskuze“ a ve čtvrtek 17. května od 15.00 hodin biblické hodiny pro všechny generace.
  • Jsme také upozorněni na iniciativu Okupace 1968 – výzva spoluobčanům.
  • Martin Fér je autorem projektu na webu „místa reformace“a vyzývá ke spolupráci na naplnění dat. Adresa je www.mistareformace.cz
  • Dostali jsme také pozvání na kurz Církev živě, 28.7.– 4.8.2018, tábor J.A. Komenského v Bělči n/O a Dny křesťanské rodiny letos proběhnou 22.-24.6. v Horní Blatné.
  • Po bohoslužbách jste zváni na posezení u dobré kávy nebo čaje.
Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.